Gestart met de repetitie avond

Wij zijn weer voorzichtig gestart met de repetitie avonden volgens de normen van de overheid.

Wel is er voor die tijd gevraagd aan diegene die niet gevaccineerd zijn om tijdens iedere repetitie avond een negatieve Coronatest te tonen.

Op 31 augustus zijn we bij elkaar gekomen in de heerlijke tuin van Huize Middendorp.

Het was weer geweldig om elkaar te kunnen zien en om gezellig bij te praten met een hapje en een drankje.

Dinsdag 7 september was de lang verwachte eerste repetitie avond met stoelen die ruim waren ingedeeld.

We moesten er wel weer inkomen om een zuiver geluid te laten horen.

Dirigent Truus Siddré deed erg haar best en stelde ons gerust dat de zuiverheid, door goed te oefenen, beslist weer terug zou komen.

Bedankt donateurs van Sursum Corda!

 

Ieder jaar gaan de leden, eind september begin oktober, op pad om het donateursgeld persoonlijk bij de donateurs op te halen.

Dit jaar vond het bestuur vanwege het Coronavirus niet verstandig.

Er is daarom een brief naar de donateurs gestuurd met de vraag of zij het donateursgeld over zouden willen maken via de bank.

Daar is, door haast alle donateurs, gehoor aangegeven.

Hiervoor willen de leden en het bestuur van Sursum Corda, hen heel hartelijk bedanken.

 

Het volgend jaar hopen wij weer persoonlijk het donateursgeld bij u op te komen halen.

 

Ook dank aan de mensen die trouw hun lege cartridges en oude mobieltjes voor Sursum Corda inleveren bij de daarvoor bekende adressen.

Voor de adressen zie de Home pagina!