Bedankt donateurs van Sursum Corda!

 

Ieder jaar gaan de leden, eind september begin oktober, op pad om het donateursgeld persoonlijk bij de donateurs op te halen.

Dit jaar vond het bestuur vanwege het Coronavirus niet verstandig.

Er is daarom een brief naar de donateurs gestuurd met de vraag of zij het donateursgeld over zouden willen maken via de bank.

Daar is, door haast alle donateurs, gehoor aangegeven.

Hiervoor willen de leden en het bestuur van Sursum Corda, hen heel hartelijk bedanken.

 

Het volgend jaar hopen wij weer persoonlijk het donateursgeld bij u op te komen halen.

 

Ook dank aan de mensen die trouw hun lege cartridges en oude mobieltjes voor Sursum Corda inleveren bij de daarvoor bekende adressen.

Voor de adressen zie de Home pagina!

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Beste bezoeker van onze website.

Het zijn zware tijden voor het verenigingsleven en in het bijzonder de koren.
Zij schijnen nl. het meest vatbaar voor het overdragen van besmetting van het Corona virus.
Daardoor hebben tot nu toe, september 2020, de meeste koren geen repetities of uitvoeringen gehad.
U zult begrijpen dat dat problemen kan geven om een koor in stand te houden als er zo lang geen onderlinge contacten zijn.
Sursum Corda hecht veel waarde aan die contacten. Maandelijks bellen de bestuursleden, in schema, naar de leden en dat wordt zeer gewaardeerd.
Ook kunnen de leden hun verhaal kwijt naar de andere leden, via onze contactpersoon, de secretaris Ine.

Mochten wij weer van start gaan met de repetities, dit vermelden wij op de website en in de Regio bode, dan zou het fijn zijn om nieuwe leden te mogen begroeten en natuurlijk houden wij ons dan aan de richtlijnen van de RIVM.
Dus: mocht u deel willen uitmaken van een leuke groep mensen en dinsdagavond gezellig en goed bezig willen zijn: kom bij de club!
En het argument "ik kan niet zingen" is echt geen punt voor ons. "Meezingen" kan iedereen.
In 2019 hebben we ons 100-jarig bestaan gevierd en we willen graag nog een tijd doorgaan, maar daar hebben we wel nieuwe leden voor nodig.
Van harte welkom! Neem even contact op met de secretaris Ine of penningmeester Wil:

             sursumcorda1919@hotmail.com 

                                     Of

                     a.wey70@upcmail.nl

Zij kunnen u alles vertellen over het wel en wee van ons koor Sursum Corda.
Bedankt en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet:
Johan van den Belt
Voorzitter.
1-9-2020